مجتمع تجاری اداری دامن افشار

مجتمع تجاری اداری دامن افشار


این پروژه در تقاطع خیابان ولی عصر و دامن افشار در ناحیه ششم منطقه 3 شهرداری تهران در زمینی به مساحت 85.2532 متر مربع واقع شده است. این زمین یگانه و منحصربه فرد با خیابان زیبای ولیعصر 62.47 متر و با خیابان دامن افشار 15.47 متر به همراه 20.4 متری مجاورت دارد. براساس طرح تفصیلی تهران این زمین در پهنه M111 واقع بوده که قابلیت احداث یک مجموعه چند منظوره تجاری، اداری، خدماتی به صورت بلند مرتبه را دارا است.
براساس پروانه ساختمانی صادر شده در مورخ 27/12/1398 زیربنای 81.38675 متر مربع در 23 طبقه شامل 4 طبقه تجاری، 11 طبقه اداری و 8 طبقه پارکینگ تعریف شده است.

 • مکان پروژه:

  تهران

 • نوع پروژه:

  تجاری اداری

 • هزینه پروژه:

  000,000,000 تومان

 • کارفرما | مشتری:

  گسترش عمران ملل